نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل

نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل
قیمت: 95,000 تومان

پیمانکاران، مهندسان و کارفرمایان محترم!
محاسبه تعدیل صورت وضعیت پروژه های خود را در محیط اکسل و بدون نیاز به تسلط بر فرمول نویسی به این نرم افزار تعدیل تحت اکسل بسپارید.
بدون شک این بهترین فرمت اکسل محاسبه تعدیل می باشد که شما در محیطی بسیار کاربر پسند قادر به تهیه گزارشات تعدیل صورت وضعیت های خود در آن هستید.

تنها اطلاعات اولیه پروژه را وارد کنید. اطلاعاتی مانند عنوان پروژه، نام پیمانکار-مشاور و کارفرما، تاریخ قرارداد، مدت قرارداد، تاریخ تحویل زمین، تاریخ صورت وضعیت ها، خلاصه فصول صورت وضعیتهای قبلی و فعلی، مصالح پای کار و سایر اطلاعات لازم جهت تهیه تعدیل ما به التفاوت صورت وضعیت ها. پس از آن تمامی گزارشات شما در شیت های بعدی قابل مشاهده و پرینت خواهد بود.
تمامی مراحل محاسبات بصورت اتوماتیک انجام می گیرد.
با توجه به ابلاغ شاخصهای تعدیل سه ماهه دوم سال 97 بصورت ماهانه، نرم افزار جهت محاسبه تعدیل دوره سه ماهه دوم سال 97 (بصورت ماهانه) بروز رسانی شده و آماده ارائه می باشد.

برخی قابلیتهای نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل:

– وجود شاخص های تعدیل رشته ای و فصلی (همه 15 فهرست بهای سازمان مدیریت) از سال 82 تا پایان سه ماهه دوم سال 98 در یک جدول اکسل
– اخذ تمام تاریخ ها از کاربر با فرمت هجری شمسی
– محاسبه تعدیل موقت و قطعی
– محاسبه مدت زمان تاخیرات پروژه
– محاسبه شاخصهای دوره انجام کار در دوران تاخیر بر اساس دستورالعمل ابلاغی
– محاسبه تعدیل تجهیز کارگاه و مصالح پایکار
– ذخیره 50 تعدیل صورت وضعیت درون برنامه اکسل جهت استفاده در تعدیل صورت وضعیتهای بعدی
– ارائه تمامی گزارشات تعدیل بر اساس فرمت پیشنهادی دستور العمل نحوه ی تعدیل
– خدمات کامل پشتیبانی بصورت ایمیل و تلفن (ساعات 7 الی 24).

نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل

جهت جلوگیری از سو استفاده احتمالی، استفاده این فایل اکسل روی هر رایانه نیاز به دریافت کد نصب دارد که از طریق پیامک به شماره همراهی که درون فایل می باشد استعلام خواهد شد. این نرم افزار قابل نصب بر روی حداکثر سه دستگاه رایانه بوده و استفاده از آن روی تعداد رایانه بیشتر مشمول 35 هزار تومان هزینه خواهد بود.

خرید

دانلود کارآموزی نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

خرید فایل word نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

دریافت فایل pdf نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

خرید پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

دانلود فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

دریافت نمونه سوال نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

خرید پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

دانلود مقاله نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

دریافت مقاله نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

خرید فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

دانلود تحقیق نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

خرید مقاله نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

دانلود فایل pdf نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از download

دانلود مقاله نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

خرید پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دانلود فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دریافت فایل word نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

خرید نمونه سوال نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دانلود فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دریافت فایل word نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دانلود فایل word نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

خرید فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دانلود تحقیق نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دریافت فایل pdf نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

خرید کارآموزی نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دانلود فایل pdf نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دانلود کارآموزی نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از www

دانلود مقاله نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دریافت پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دانلود فایل pdf نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

خرید فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دانلود فایل pdf نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دریافت کارآموزی نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

خرید تحقیق نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دریافت تحقیق نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

خرید فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

خرید فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دانلود نمونه سوال نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دانلود فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از pdf

دانلود کارآموزی نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دریافت فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دانلود فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

خرید نمونه سوال نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دانلود تحقیق نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دانلود تحقیق نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

خرید فایل word نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دریافت فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دانلود فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دریافت فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دانلود کارآموزی نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از word

دریافت تحقیق نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دانلود مقاله نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دانلود فایل pdf نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

خرید تحقیق نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دانلود پروژه نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دریافت کارآموزی نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دانلود فایل word نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دریافت مقاله نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دانلود فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دانلود فایل نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دریافت فایل pdf نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

خرید کارآموزی نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دانلود کارآموزی نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

دریافت فایل word نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free

خرید تحقیق نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل از free


مطالب تصادفی